برچسب: الهه ی مصری

الهه عشق

هاتور – بانوی ستارگان ، الهه عشق و موسیقی

گمانه زنی های زیادی در مورد ریشه واقعی مصر باستان و سومر وجود دارد. آیا این داستان های افسانه ای بر اساس حقیقت ساخته شده اند ، یا آنها فقط افسانه هایی درباره موجودات الهی