برچسب: انرژی تاریک

نیروی جسم سیاه

شاید انرژی تاریک توهمی بیش نباشد!

در اوایل دهه ۹۰ میلادی دانشمندان به یقین رسیدند که نه تنها جهان در حال بزرگ تر شدن است بلکه نرخ این انبساط در حال شتاب گرفتن است

اگر درون یک سیاه‌چاله بیفتید، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ + ویدئو

فیزیکدانان دو تئوری برای ورود به سیاه‌چاله دارد: یا سریعا می‌میرید یا خیلی سریع می‌میرید. البته هنوز کسی مطمئن نیست که واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد و هیچ کس هم دوست ندارد که این موضوع را تجربه کند.