برچسب: انرژی روحی

ریکی

۵ اصل مهم و امروزی ریکی برای رسیدن به تعادل روحی ریکی کار

هدف از این اصول؛ کمک به ریکی کار است تا به تعادل روحی در کارش برسد. ریکی کار باید برای به پیشرفت رساندن خود از هیچ تلاشی دریغ نکند و همچنان برای تعالی رساندن روح و معنویت خود نیز تلاش کند.

انرژی خلاقه روحی

سفر روح

شما باید این رو قبول کنین که دارای دنیایی درونی هستین ، باید این رو از همین الان به خودتون ثابت کنین که یک روح هستین ، از بندگان خدا هستی ، فنا ناپذیر هستین، و دارای دنیای درون

عزیز ایب ، قلب انسان.

نه قسمت از روح طبق گفته مصریان باستان

ایده شکل روح ، هزاران سال است که بشریت را مجذوب خود کرده است. فرهنگ ها در سراسر جهان به روش های مختلفی وجود روح یا روح را توضیح داده اند. روح غالباً بخش مهمی از دین است

علوم غریبه

پرورش نیروهای درونی

به طور کلی مکاتب باطنی وقوع اعمال خارق‏ العاده را به توانایی ذاتی روح نسبت می‏دهند و اظهار می‏کنند که نیروی ذاتی روح به صورت بالقوه و نهفته در روح تمام انسان‏ها وجود دارد.

انرژی خلاقه روحی

انرژی خلاقه روحی

با وجود قدرت خلاقه باطنی انجام هر کاری و تحقق هر خواسته ای امکان پذیر است… با استفاده از این انرژی آفریننده می توان