برچسب: انرژی و محیط زیست

پنکه

پنکه یا سیستم تهویه؛ کدامیک به نفع محیط‌زیست است؟

خُنک نگه داشتن هوای محل زندگی در شرایطی که دمای محیط بیرون بالا است، کار آسانی نیست. اگر بخواهید این خُنکی به صورت پایدار ادامه داشته باشد، کار پیچیده‌تری دارید.