برچسب: اپلیکیشن اینستاگرام

اینستاگرام

آموزش قرار دادن لینک در استوری اینستاگرام

اینستاگرام تا کنون اجازه قرار دادن لینک در هیچ پستی را به کسی نداده مگر آنکه تنها یک لینک را در قسمت بیوگرافی قرار دهید، که آنهم معلوم نیست کسی روی آن کلیک کند یا نه!