برچسب: ایدز

ایدز

ﺑﺸﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﯼ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﺍﯾﺪﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﺷﺖ : ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﺒﺮﺳﺎﮐﺎ ﮔﺎﻡ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﯾﺪﺯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .

کدام بیماریها و عفونتها از طریق مقاربتی جنسی منتقل می شوند.

بیماریهای عفونی به آن دسته از بیماریهایی می گویند که از فردی به فرد دیگر قابل انتقال است. عفونتهای منتقله جنسی نیز یک نوع از این بیماریهاست

ایدز

۱۰ واقعیت درباره ایدز

به‌رغم پیشرفت‌های چشمگیر، هنوز هم ایدز یکی از مهمترین چالش‌های جهانی باقی مانده است، به‌ویژه