برچسب: ایدز

کناره گیری خانواده از مبتلایان به ایدز

مردم تمایل دارند تا از HIV+ve افراد با واکنش سری مثبت و خانواده آن ها کناره گیری کنند و ارتباط داشتن با این افراد با HIV را مردود می دانند. حتی فرزندان افراد با HIV مثبت نیز از این واکنش های

ایدز

پیشداوری، سرزنش و لکه ننگ درباره مبتلایان به ایدز

بیشتر تبلیغاتی که توسط مبارزان اخلاقی برای کسانی که ترس ها و ناایمنی هایشان را بیرون می ریزند صورت گرفته افراد مبتلا به سندرم اکتسابی نقص ایمنی AIDS را به دو گروه گناهکار و بی گناه تقسیم کرده است.

ایدز

ﺑﺸﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﯼ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﺍﯾﺪﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻮﺷﺖ : ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﺒﺮﺳﺎﮐﺎ ﮔﺎﻡ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﯾﺪﺯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .

کدام بیماریها و عفونتها از طریق مقاربتی جنسی منتقل می شوند.

بیماریهای عفونی به آن دسته از بیماریهایی می گویند که از فردی به فرد دیگر قابل انتقال است. عفونتهای منتقله جنسی نیز یک نوع از این بیماریهاست