برچسب: اینترنت اشیاء

استفاده از اینترنت موبایل در رایانه

معماری یک آینده متصل با پیاده سازی ایزو

در سال ۲۰۱۸، ISO همراه با کمیته بین المللی الکتروتکنیک (IEC)، ISO / IEC ۳۰۱۴۱، اولین معماری مرجع استاندارد اینترنت اشیاء (IoT)، جهان را که مجموعه ای از میلیاردها دستگاه هوشمند متصل از طریق اینترنت معرفی نمود.

اینترنت اشیاء

ایزو و چهارچوب مرجع برای اینترنت اشیاء

تعداد دستگاه های وصل شده و در ارتباط با هم در سراسر جهان به سرعت در حال افزایش است و این اینترنت اشیاء بر روی هر منطقه از زندگی ما از برق تا کشاورزی تاثیر می گذارد.

اینترنت اشیاء، فرصتها و چالش ها

به هم پیوستگی روز افزون شبکه ارتباطی‌ انسانها، اشیا، اطلاعات و پروسه‌ها، همه جنبه‌های زندگی‌ انسان از جمله اقتصاد و دیگر موارد را دستخوش تغییرات چشم گیری کرده است.

اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء، فواید و مخاطرات

با افزایش تعداد تجهیزاتی که به شکل هوشمند وظایف خود را انجام می‌دهند، رویای دستیابی به محیطی که در آن بیشترین استفاده از ابزارها