برچسب: بیماری آلزایمر

مقایسه کالبدشکافی مغز بیمار مبتلا به آلزایمر و مغز سالم

ساختارهایی برای پیش‌گیری از بیماری آلزایمر

محققان تصور می‌کنند که یافته‌های اخیر می‌توانند به درمان بخش‌های بیمار مغز کمک کنند. بخش‌های خاصی از مغز باعث می‌شوند برخی افراد کمتر در معرض بیماری آلزایمر قرار گیرند.