برچسب: بیگ بنگ

تصویری کریستال کلیر از آسمان

خدای مهربان و جهان قبل از بیگ بنگ.

 برای خروج از هر ماتریکسی باید اونو شناخت.سوای اینکه یک خدا داریم و یا چندتا خدا و کی بودن و کجا هستند و آیا اصلا بودند و هستند، باید بدونیم که باورهای به خدا و کلا باورهای ایدئولوژیک

تصاویر تلسکوپ‌های پرتو ایکس چاندرا (به رنگ صورتی) و VLT (به رنگ آبی) از کهکشانی NGC ۱۲۳۲ در فاصله ۶۰ میلیون سال نوری از ما. گاز داغی که در تصاویر چاندار متمایز شده، احتمالاً حاصل یک تصادف کیهانی‌ست / NASA/CXC/Huntingdon Inst. for X-ray Astronomy/G. Garmire، Optical: ESO/VLT

چه چیزی در آن سوی جهان وجود دارد؟

 اگر ما ساخته دست موجودات یا مخلوقات دیگری هستیم پس کی اونا رو‌آفریده؟جواب این سؤال خیلی راحت و بیدردسر است:«نمیدونیم»،به همین سادگی.

گرانش

گرانش

براساس تئوری های پیشفرض مطرح شده برای خلقت جهان در لحظه بیگ بنگ، در لحظاتی پس

ذرّه ها و تکّه ها در فیزیک کوانتوم

بیست و چند قرن طول کشید تا به دنبال جا افتادن انقلاب صنعتی و شکوفائی رنسان، بشر توانست مرزها و پوسته اندیشه و تئوری دموکریت را در هم شکسته و آن را بسط بدهد.

پاد ماده ی طبیعی

تمام اتم های بدن ما بازمانده ی آن برخورد کیهانی ماده و پادماده هستند.

نابودی جهان

زمان پیش از بیگ بنگ هم وجود داشته است!

برپایه‌ی تفسیر ساده‌ای از نسبیت عام، شاید بتوانیم بگوییم که بیگ بنگ یا انفجار بزرگ، سرآغاز همه چیز در جهان هستی نبوده است.

خلا کوانتومی یا هیچ کوانتومی چیست؟

ﺩﺭ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﻣﯽ ، ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻼﺀ ، ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﯿﭻ ﺫﺭﻩﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ