برچسب: تئوری توطئه

پروژه پرتو آبی

پروژه پرتو آبی یک تئوری توطئه است که ادعا می کند  ناسا و یا سران قدرت در تلاش اند از طریق یک تکنولوژی شبیه سازی، نظم جهانی جدیدی را آغاز کنند.

تئوری توطئه

تئوری توطئه

تئوری توطئه به فرضیه ای اطلاق میشود که فرد, افراد، یا نهادهایی را متهم به توطئه به منظور ایجاد چیزی یا پنهان کردن