برچسب: تحول زندگی

ماتریکس

رهایی از ماتریکس بعد سوم

اولین کاری که باید بکنید بالا بردن آگاهی خودتون است خوب در مرحله اول بیداری حتما سرگردان میشوید و با سوال های زیادی روبرو میشوید و حتما با قوانین هستی مانند قانون جذب و قانون کائنات آشنا میشوید

با این نکات خانواده تان را به سوی موفقیت سوق دهید

پیش نیازهای زندگی پر نشاط

دوره نوجوانی زمانی است که هر فردی با انرژی، با حساسیت در برابر بازتاب های محیط و مسئولیت پذیری به دنبال کسب هویت است. اکثر نوجوانان در کنار خانواده زندگی می کنند. اکثر نوجوانان با توجه به

خوشبختی

پاسخی به معمـای زندگی

طی بیش از بیست سال فعالیت خیرخواهانه و بشردوستانه، کیسی هزاران بیمار را درمان کرد. در آغاز توانایی های کیسی در درک و دریافت، تنها به سمت درون و بخش های پنهان کالبد انسان جهت گیری شده بود.

شاد زندگی کنیم

عاری از بهانه زندگی کنید

راما وقتی تصمیم می گیرید به شیوه ای عاری از بهانه, زندگی کنید, سکان زندگی را دوباره در دست می گیرید و این سکان فقط باید در دستان خودتان باشد.اما وقتی ت

فلسفه ایکیگای

همه چیز درباره فلسفه ایکیگای

در ژاپنی، ikigai با ترکیب نمادهایی به مفهوم زندگی با ارزشمند شدن نوشته شده است.یک شور و شوق در درون شما وجود دارد ، یک استعداد خاص که به روزهای شما معنی می بخشد

چگونه تغییر کنیم؟

ایجاد تغییر در زندگی

یک قانون کلی بر زندگی حاکم است و آن این است که برای اینکه زندگیتان تغییر کند باید خود را تغییر دهید. اما مسئله ای که