برچسب: تربیت کودکان

کودکان

چه عواملی سبب می شود کودکان بزهکار شوند؟

بررسی شرایط خانوادگی کودکان بزهکار نگهداری شده در کانون اصلاح و تربیت نشان می دهد والدین یا یکی از نزدیکان، ۲۵ درصد از کودکان و نوجوانان بزهکار سابقه زندان دارند.

دفاع از خانواده مدنی چگونه است؟

از نظر شارون ایجاد توازن یعنی با احساسات مغایر پیوند داشتن

وقتی جزو فرزندانی بیش نظارت شده باشیم احساساتمان غیر عادی یا نپذیرفتنی است. وقتی احساسات متناقض باشند یا معقول نباشند معمولا می گوییم این احساسات درست نیستند.

اشتباهات کودکان در چه مواردی صورت می گیرد؟

شایستگی جسمانی- زمانی که سعی می کنند بیش از توان خود موفقیت به دست آورند و بر اثر اشتباه از پا در می آیند یا در کارشان کاهش چشمگیری به وجود می آید و در نتیجه سقوط می کنند.

مادر شاغل

برخوردهای شخصیتی- معلمم مرا دوست ندارد!

کودکان غالبا علاقه ی خود به یک درس یا فعالیت را به علت تفاوت های شخصیتی با معلم خود از دست می دهند- یا معلم را دوست ندارند یا خیال می کنند معلمشان آنان را دوست ندارد.

قنداق کردن نوزاد

نکات تربیتی مهم برای تربیت فرزند پسر

نکات تربیتی برای فرزندان و مخصوصا فرزند پسر.تربیت کودکان تفاوت آنچنانی از نظر جنسیتی ندارد. اما به علت تفاوت شخصیت و رفتار ذاتی آنها نحوه رفتار با آنها اندکی تفاوت دارد. در اینجا به نکات تربیتی فرزند پسر اشاره می کنیم:

نقش خانواده در تربیت فرزندان

دغدغه امروز والدین و آسیب‌های آن

 این روزها به واسطه تک فرزندی در اغلب خانواده‌ها و افزایش سطح رفاه در مقایسه با دهه‌های قبل خانواده ها تمام انرژی و دغدغه فکریشان متمرکز بر فرزند و یا فرزندان است.

این بدن خودم است!

این بدن خودم است!

در حمایت از فرزندان‌مان به آن‌ها یاد بدهیم که بدن‌شان را حق طبیعی خودشان بدانند. آن‌ها باید بدانند که می‌توانند آزادانه راجع به آن تصمیم بگیرند.