پ پ

برچسب: تله پورت

سایکیک ها

همه ما با مواردی مواجه شده ایم یا شاید شنیده ایم که مثلا در جایی دزدی شده و پلیس هر چه تلاش کرده نتوانسته مظنونان را پیدا کند

تله پورتیشن

تله پورتیشن یا نورنوردی چیست؟

در دنیای امروز،با وجود تلفن، فکس، موبایل، ماهواره و اینترنت، انتقال اطلاعات فوق‌العاده سریع شده است. به نحوی که حقیقتاً با یک کلید

مسافت های کیهانی

مسافت های کیهانی

مسافت های کیهانی چیزی نیست که ما بتوانیم به سادگی آن ها را درک کنیم و همچنین با مسافت های زمینی به یچوجه قابل قیاس نیست

شاهکار فیزیکدانان چینی: تله‌پورتیشن فوتون‌ها به فاصله ۱۰۰ کیلومتر

گروهی از فیزیکدانان چینی موفق شدند با استفاده از درهم‌تنیدگی کوانتومی، گروهی از فوتون ها را به فاصله ۹۷ کیلومتر تله‌پورت کنند