برچسب: تمدن های مایایی

مایای باستان ۳۰۰۰ سال قبل از لاستیک استفاده می کرده است

هنگامی که فاتحان اسپانیایی در قرن شانزدهم وارد آمریکای میانه شدند ، آنها تمدن بسیار پیشرفته ای پیدا کردند که چیزهای زیادی داشت که اسپانیایی ها را متحیر کرد ، در میان آنها چیزی بود که قبلاً ندیده بودند: توپ های لاستیکی.

۲۰نکته عجیب در مورد مایاها

قوم مایا یکی از اقوام بزرگ آمریکای لاتین و به ویژه مکزیک بود که به مدت ۳۰۰۰ سال تمدنی بزرگ را به وجود آوردند. مایاها اقوامی سرخپوست بودند که توانسته بودن

تمدن مایاها

تمدن مایاها

اقوام مایا در قاره امریکا مشهورترین قوم بودندکه بقیه اقوام بعدی در امریکای مرکزی و جنوبی ریشه در انها داشتند . و دارای پیشرفت چشمگیر در شهر سازی معماری منحصر به فرد

اسرار مایاها و فرازمینی ها

و آن گاه خدایان از آسمان آمدند و از ما جایی برای نشستن می خواستند. به قومم وعده دادند که بناهایی بسازید تا بتوانیم بر روی آن فرود آییم