برچسب: تمرین زندگی

ذهن

تجسمی قوی از بهترینِ شما

برای آنکه سالی ورای آنچه اکنون برای تان قابل تصور است بیافرینید، باید تجسمی را در سر بپرورانید که بهترین و بزرگترین “شما”ی ممکن باشد.

یک زن قوی باشید البته از راه درستش !

چگونه در روزهای سخت قوی تر زندگی کنیم

به چه دلیل برخی از اشخاص چالش ها و سختی های زندگی را قبول می کنند و با آنها کنار می آیند و تعدادی دیگر دربرابر سختی ها زود تسلیم می شوند؟ رمز کنار امدن با سختی ها ، صبر است.

فلسفه ایکیگای

همه چیز درباره فلسفه ایکیگای

در ژاپنی، ikigai با ترکیب نمادهایی به مفهوم زندگی با ارزشمند شدن نوشته شده است.یک شور و شوق در درون شما وجود دارد ، یک استعداد خاص که به روزهای شما معنی می بخشد

خودشناسی و موفقیت

زندگی تان را منظم نگه دارید

در نظر بگیریم که توانسته اید بی نظمی و آشفتگی را از بین ببرید و حالا تصمیم دارید فضایی مرتب داشته باشید نه آنکه مجددا صبر کنید تا در زمانی بی نظمی باز گردد. می توانید چد کار برای حفظ نظم و هماهنگی ای که به دست آورده اید انجام دهید.

لحظات بزرگ زندگی

زندگی واقعیت است یا رویا

– آیا حس‌های ما، تصویر درستی از دنیایی که در اطرافمان قرار دارد به ما می‌دهد، بدون اینکه متأثر از تجربیات و انتظارات ما باشد؟

آموزش آداب معاشرت به کودکان

افزایش هوش کودکان ۱۲ تا ۱۵ ماهه

بازی مهم ترین و به جرات می توان گفت سرنوشت سازترین راهکار برای تمرین زندگی و همچنین تقویت و افزایش هوش کودکان از بدو تولد تا بزرگسالی است. اینجا افزایش هوش کودک ۱۲ تا ۱۵ یعنی یک ساله تا یک و نیم ساله را در نظر گرفته ایم.