برچسب: تنفر از شغل

آموزش مذاکره

دنیای استخدام: چطور وقتی از شغلی بیزاریم، از آن لذت ببریم؟

اگر شما نیز در زمره ی افرادی هستید که در جستجوی استخدام چندان خوش شانس نبوده و در شغلی مشغول به کار هستید که از ایده آل هایتان بارها فاصله داشته و یا این که بدتر از آن مورد نفرت شما قرار دارد،