برچسب: توانایی ذهنی

فرار از ماتریکس:ده راه برای برنامه زدایی خودتان

به نحوه زندگی اکثر مردم فکر کنید: آنها خود را مجبور می کنند که صبح از خواب بیدار شوند ، لباس بپوشند ، مستقیم به محل کار رانندگی کنند ، حدود ۸ ساعت بعد به خانه رانندگی کنند ، تلویزیون تماشا کنند و بخوابند

 رؤیای شفاف

توانایی های ذهن

اولین قدم برای مدیریت بهتر این نعمت ارزشمند، یعنی زمان، فهمیدن این قضیه است که در حال حاضر چگونه وقت خود را سپری می‌کنید.

ذهن

شهود و ندای درونی چیست؟

“برای دنبال کردن شعود و ندای درونی ات, دل و جرات به خرج بده. همین ندا, از اینکه واقعا می خواهی به کجا برسی خبر دارد”.

جهان پس از مرگ

جذب افراد با ذهن

ذهن کنترل همه چیز را بر عهده دارد. ادراک ، تصورات ، تفکرات ،اعتقادات و به طور کلی ،تمام جنبه های شناختی رفتار انسان ،تحت کنترل ذهن او قرار دارد. جهان و هر آنچه که در آن موجود است

ذهن

سایکو سیبرنتیک

به لطف اهتمام روانشناسان بالینی،روان پزشکان و جراحان زیبایی و … نظریه ها و مفاهیم جدیدی در رابطه با خویش و قدرتهای درون مطرح شده است.

افزایش رشد جسمی و تقویت ذهن

همانطور که برای سلامتی باید به رشد جسمی و سلامت بدنی توجه نمود و رسیدگی کرد هم تراز با آن باید به رشد ذهنی و تقویت آن توجه مضاعف کنیم تا پیشرفت و موفقیت انسان محرز شود.