برچسب: تویوتا

تویوتا پریوس با سقف خورشیدی

تویوتا آزمایش سقف خورشیدی جدیدی را روی خودروهای پریوس آزمایش می‌کند که ادعا می‌شود ۴۴.۵ کیلومتر به حداکثر مسافت روزانه اضافه خواهد کرد.