برچسب: جذاب بودن

اشتباه رایج در صحبت کردن

چگونه دیگران رامجذوب خودکنید

ما ۸ راه کار برای شما آماده کرده ایم تا در ۳۰ ثانیه، تمام آنچه را که هستید یا دارید بطور فوق العاده موثر ارایه کنید تا دیگران را مجذوب خود کنید.

چگونه برای دیگران جذاب باشیم؟

اکثر دوستی‌ها به صورت کاملاً طبیعی رخ داده‌اند که حتی به یاد نمی‌آوریم کی و چگونه ایجاد شده‌اند. برخی اوقات تلاش داریم با دیگر افراد دوستی برقرار کنیم و