برچسب: جشن سده

«جشن سده»، آئین نور و روشنایی

دهم بهمن‌‌‌‏ماه در تاریخ ایران، روز «جشن سده» است. «سده» که به معنای جشن نور و روشنایی‌ست، بر مبنای ۵۰ شب و روز مانده به نوروز، یا صد روز پس از یکم آبان، در ۱۰ بهمن هر سال جشن گرفته می‌‌‌‏شود و از این رو «سده» نام گرفته است.

سده و راز وارگی های آن

در میان عناصر چهارگانه ؛  آتش و آب و خاک و باد ؛ از دیر باز  آتش  در میان آریا ییان  اعتبار دیگری داشته است . در اوستا آتش فرزند اهورامزدا و سپندار مذ

جشن سده

این جشن در روز مهر از ماه بهمن بر پا مى شده و اکنون نیز در برخى از شهرهاى زرتشتى نشین برگزار مىگردد