برچسب: جنیان

شیطان

مسکن اجنه و شیاطین

جنیان روی زمینی سکونت دارند که ما انسانها در آن زندگی می کنیم، اغلب جمعیت آنها در خرابه، جنگل، زباله دان و جاهای نجس و گندیده و مقابر زندگی می کنند. 

شیطان

آسیبهای جنیان

?وقتی که جنیان به انسان نزدیک میشوند باعث چه نوع آسیبهایی خواهند شد⁉️

آنوناکی را می بینید که به صورت واقعی جن ترسیم شده اند در کنار انسان.

معرفی جنیان

در طول تحقیقات اطلاعات انکار ناپذیری به دست آمد که نشان می دهد آنوناکی انسان های فضایی نیستند

اجنه

پاسخ چند سوال درباره جن

آیا در عالم جنیان، حشرات و حیوانات وجود دارند. آیا آنها هم مانند جنیان، از آتش به وجود آمده‌اند؟ و آیا در دنیای جنیان، درخت و گیاه نیز وجود دارند؟

آیا ارواح وجود دارند؟

جهان مملو از اسراری است که دانش کنونی ما را به چالش می‌کشد. اپک تایمز در بخش ماوراء دانش، داستان‎هایی از پدیده‌های خارق‌العاده را گرد آورده است

۵۰۰۰ سال در جست و جوي هوش فرازميني

۵۰۰۰ سال در جست و جوی هوش فرازمینی

همیشه اخبار مرتبط با مشاهده بشقاب‌پرنده‌ها و موجودات ماورای زمینی جذاب بوده و هستند؛ اخباری که اکثر دانشمندان یا آن‌ها را مستقیماً رد کرده و یا در مقابلشان سکوت پیشه کرده‌اند.

خلقت جن و فریب خوردن انسان از شیطان

[ انسان را خدا از َصلصال خشک مانند گل کوزه گران آفرید و جنیان را از رخشنده ی شعله ی آتش خلق کرد. الا ای جن و انس کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می کنید؟] الرحمن ۱۴-۱۶

راز Rapture (جنگ جن ها در صحرای نوادا)

این هم یکی دیگه . سایتی که تو چند ساله اخیر جزو خبر سازترین مراجع علوم فرازمینی و یوفو ها بوده . اتفاقی که در سال ۲۰۰۵ رخ داد و این سایت