برچسب: حیات بیگانه

حیات بیگانه

عجیب‌ترین مکان‌هایی که ستاره شناسان در آنها به دنبال حیات بیگانه هستند

یکی از مهیج‌ترین و جذاب‌ترین پژوهش‌های چند دهه‌ی گذشته‌ی بشر، جستجوی حیات بیگانه در کائنات بوده است. دانشمندان، مکان‌های عجیبی