برچسب: خشکسالی

ساکنان باستانی جزیره‌ی ایستر، چگونه با خشکسالی مبارزه کردند؟

ساکنان باستانی جزیره‌ی ایستر، به علت استفاده از آب‌های زیرزمینی شوری که در خطوط ساحلی بالا می‌آید، از دوره‌های خشکسالی جان سالم به در بردند.

نقاشی آدولف منتزل از کارگران آلمان که در سال ٧۵-١٨٧٢ کشیده شد و از اولین نقاشی‌ها از کارگران به شمار می‌آید

طبیعت سرمایه‌داری

سلسله‌ همبسته خشکسالی‌، آتش‌گرفتن جنگل‌، سیلاب‌، گردباد و ظهور گونه‌های مهاجم(۱) در سال‌های اخیر گواهی