برچسب: خودآگاهی

زندگی

خود برتر

خود برتر خود واقعی شماست، آگاهی روح شماست. آن خود شما که اینجا روی زمین زندگی می کند تنها انعکاسی از آگاهی خود برتر شماست.

یوگا

خود برتر – اتحاد نور

خود برتر ما همیشه بالاترین نفع ما را در نظر می گیرد، اما گاهی اوقات بواسطه صدای نفس (ایگو) در آن غرق می شود.

منبع نور زمین

تکاملِ روحانی

 وجود ما در این سیاره بر مبنای هدفی است، ما هزاران بار در اینجا‌ متولد شده‌ایم و هم‌اکنون روند کسب آگاهی و تجربه بسیار سرعت گرفته است، زیرا میدان‌های انرژی در زمین در حال تغییرند، حتی خطِ زمانی هم سرعت گرفته است..

آیا خودآگاهی انسان صرفا یک توهم است؟

دنیل دنت، فیلسوف و متخصص علوم شناختی می گوید که مغز انسان ماشینی متشکل از میلیاردها “روبات” کوچک است که همان نورون ها یا سلول های مغزی هستند. اما آیا مغز انسان واقعا یک اندام ویژه است؟

آیا آگاهی وزن دارد؟

 وجود آگاهی در بنیادی ترین حالت خود یعنی وجود هشیاری و توانایی پردازش اطلاعات. اما نکته شگفت انگیز این است که آگاهی ما را از وجود خودمان آگاه می سازد. (خودآگاهی)

خود را بهتر بشناسیم

خود را بهتر بشناسیم

انسان وجود با عظمتی دارد که شناخت او همچون دریایی از علوم است که انتهایی ندارد. شناخت خود به معنی شناخت نقات قوت