برچسب: خودارضایی

ارگاسم در زنان

ارگاسم خشک چیست؟

تصور کنید.در اوج لذت سکس هستید درست در زمانی که شروع به تجربه احساس انقباضات اشنا و لذت ضربان دار از یک انزال هستید