برچسب: خودکشی

مشاجره زن و مرد

علل خودکشی در افراد متاهل: دغدغه‌های پشت پرده زندگی مشترک

خودکشی در افراد متاهل اغلب در زنان دیده می شود ، گاهی افراد متاهلی که کوچکترین نشانه افسردگی ندارند ، دست به خودکشی می زنند بنابراین همسران و خانواده باید نسبت به تغییرات رفتاری اعضای

جنگلِ های نفرین شده

جنگلِ های نفرین شده

در شمال غربی کوه فوجی، جنگلی آرمیده که آن را دریای درختان می‌نامند. مشهور است که منابع غنی آهن در لایه‌های زیرین این منطقه، سبب از کار افتادن قطب‌نماها