برچسب: دانلود فایل

اندروید O

شخصی سازی منوی اشتراک گذاری اندروید

در اندروید زمانی که میخواهیم فایلی را به اشتراک بگذاریم لیستی از تمام اپلیکیشن هایی که میشود توسط آنها کار اشتراک گذاری را انجام داد ظاهر میشود. این منو را منوی اشتراک گذاری میگویند.