برچسب: دریای مُرده

طومارهای بحرالمیت

فناوری نمک باستان ، اسرار طومارهای دریای مرده را فاش می کند

طومارهای دریای مرده بیش از نیم قرن افراد حرفه ای را مجذوب خود کرده اند. و طبق نتایج یک مطالعه جدید ، این متون قدیمی هنوز اسرار خود را برای دانشمندان امروز فاش می کنند.