برچسب: دوران خردسالی

ندانم‌کاری‌ هـای خـانوادگی

فریب کاری والدین

مادری محروم کننده و آشفته تقریبا مسئولیت هر چیزی را بر گردن همسر غایبش می گذاشت. دخترش به یاد می آورد: اگر در مسیر رفتن به ایستگاه اتوبوس سکندری می خوردم و می افتادم

فرزند

چگونه شفابخشی تان را سرعت بخشید

برای بسیاری از فرزندان خانواده های پر نظارت و مهار کننده، گامی ارزشمند برای شفا یافتن این است که درباره آنچه برایتان اتفاق افتاده است حرف بزنید.

والدین بچه‌های موفق

ایجاد توازن در ارتباط با پدر و مادر

برای خارج کردن چیزی که چشم تان را می آزارد شتاب می کنید در حالی که اگر چیزی بر روح تان تاثیر گذارد درمان را تا سال بعد به تعویق می اندازید. «هوراس».