برچسب: ذوالقرنين

فرازمینی

دجال‎

درباره آخرالزمان و ظهور منجی سخن فراوان است،در این میان شخصیتی نیز خودنمایی می‌کند که او را روایات ما با...