برچسب: رفتار با دیگران

شخصیت شناسی

آیا باید همیشه خوشایند دیگران رفتار کنیم؟  

به طور کلی، یونگ معتقد بود که افراد دارای دو نوع شخصیت هستند: شخصیت عمومی و شخصیت خصوصی. شخصیت عمومی آن است که افراد در برابر دیگران نشان می‌دهند و شامل نقش‌ها و رفتارهایی است

چگونه خود را دوست داشته باشیم؟

چطور با یک خودشیفته رفتار کنیم؟

 برخورد با افراد خودشیفته می‌تواند بسیار سخت باشد. ذهن آنها به گونه‌ای محدود شده است که آنها را از نگاه واقعی به بیرون خود باز می‌دارد، و جهان آنها به طور کامل به درون محدود می‌شود.

سخنرانی تبلیغی

آیا میدانستیددوست‌داشتنی بودن برای موفقیت شما در کار بسیار مهم است؟!

چون می‌تواند به کلی عملکرد شما را تغییر دهد. مطالعه‌ای در دانشگاه ماساچوست نشان داد اگر یک بارزس دوست‌داشتنی باشد، مدیران حاضرند صحبت‌های وی را بدون هیچ مدرک تأییدکننده‌ای بپذیرند.