برچسب: رفتار پرخاشگرانه

آبرسانی به پوست

اثرات مثبت امگا۳ بر خلق و خو

تحقیقات جدید پژوهشگران به اهمیت رژیم غذایی غنی از اسیدهای چرب اُمگا ۳، برای داشتن یک زندگی سالم تاکید می کند.