برچسب: روانشناسی رنگها

روانشناسی رنگ زرد

رنگ‌ها از دیدگاه روانشناسی نقش بسزایی در اثرگذاری بر افکار، احساسات و رفتار انسان‌ها دارند. هر رنگ در خود دارای معناهای ذهنی و احساسی مختص به خود است که می‌تواند تأثیرات قوی و متعددی بر

هارمونی رنگ

تأثیر رنگ قرمز بر شخصیت و رفتار انسان

رنگ قرمز با گرمی، حرارت و پرجنب و جوشی آن شناخته می شود ، قرمز رنگ احساسات شدید است ، چه عشق باشد چه خشم ، با شناخت روانشناسی رنگ قرمز بهتر میتوانید از این رنگ در موقعیت های مختلف استفاده کنید. 

محاسبه رنگ اسم

محاسبه رنگ اسم و ویژگی آن

روانشناسان معتقدند که همه ما به نوعی تحت تاثیر رنگ ها هستیم و از این طریق (خود ) واقعی مان را نشان می دهیم.