برچسب: زمین توخالی

زمین توخالی

زمین توخالی بر روی نقشه های رایش سوم

کی از سوالات جالب است که انسان برای قرن ها شده طولانی، این است که آیا این امکان وجود دارد که سیاره ما تو خالی باشد؟ برای سال های بسیاری ، اعتقاد بر این بود . در آن سال

زمین توخالی

آیا زمین توخالی است؟

آیا زمین توخالی است؟خلبان ارتش آمریکا در دهه ۵۰ میلادی :”دو سوراخ بزرگ در دو قطب شمال و جنوب وجود دارد و در داخل زمین زندگی در جریان است”