برچسب: سرطان سینه

سرطان

برای کنترل سرطان سینه چه باید کرد

برای جلوگیری از بروز بیماری خطرناک سرطان سینه چه باید کرد؟ سرطان سینه یکی از شایع ترین بیماری ها بین زنان است و امروزه بیماری سرطان سینه رو به افزایش است.

قرص سر درد

آسپرین از بروز عارضه آسم جلوگیری می کند

در یک بررسی بزرگ بر روی بیشتر از ۳۷ هزار نفر از زنان سالم که توسط پژوهشگران دانشگاه هاروارد انجام گرفته، معلوم شده که خوردن روزی یکصد میلی گرم آسپرین می تواند به طور چشمگیری

سرطان قابل پیشگیری است

ازدیاد سریع بروز سرطان سینه در مردان

یک درصد سرطان های سینه را سرطان سینه مردان تشکیل می دهد که متاسفانه در سال های اخیر درجه بروز آن افزایش یافته و پژوهشگران یکی از علل مهم آن را چاقی زیاد می دانند

روغن کانولا و سرطان سینه

دانشمندان معتقدند که مصرف روغن کانولا در موقع بارداری و شیر دادن نوزاد دختر می تواند در آینده امکان بروز سرطان سینه را در دختر مورد بحث کاهش دهد. این عقیده یا نظریه نتیجه بررسی علمی جدیدی است

سرطان

انواع سرطان سینه

شدت انواع سرطان سینه Breast Cancer به صورت ۰ تا ۴ گرید بندی شده است. هر گرید دارای نشانه ها و روش های درمان متفاوتی است.

پیشگیری سرطان

راه های پیشگیری از ابتلا به سرطان

عوامل خطرپذیر زیادی وجود دارند که درمورد ابتلا یا عدم ابتلا به عوامل خطرپذیر زیادی وجود دارند که درمورد ابتلا یا عدم ابتلا به سرطان سینه تعیین کننده هستند، تعیین کننده هستند،

ورزش زنان

تحرک شدید از خطر سرطان سینه می کاهد

تحقیقات در آمریکا نشان می دهد که ورزش های نفس گیر ظاهرا می تواند در دوره پس از یاسگی مانع از ابتلا به سرطان سینه در زنان با وزن نرمال شود.