برچسب: سرنوشت

مرگ

شماره شناسی گذشته و زندگی آینده

تنها خاصیت کاتارها که تا به امروز زنده مانده ، نبوت به اصطلاح ناربون است. این در مورد سرنوشت جهان ، در مورد اهمیت ایمان کاتارها و چگونگی انتقال دانش مخفی است.

جهان پس از مرگ

آیا به زمزمه های جهان گوش می دهید؟

 انسان خالق سرنوشت خود و سرور جهانی است که در آن زندگی می کند. اما به عنوان یک خالق ، او همچنین باید مسئولیت را بپذیرد و از معنای اعمالش و حقانیت آنها آگاه باشد. به دور

کارما یوگا

هیوو

راه رهایی از فرامین ناخودآگاه، ساده است، اما محقق شدن آن نیاز به خود-انضباطی دارد. با اتصال آگاهانه و مستقیم به این پرتوی جدید از طریق ارتعاش ویژه و ازلی هیووو،