برچسب: سلفی

زیبایی

چطور عکس‌های سلفی‌ خوب بگیریم؟

 شاید یکی از بیشترین کاربردهایی که دوربین تلفن‌های هوشمند دارد گرفتن عکس‌های سلفی است و همیشه بسیاری از افراد با گرفتن عکس سلفی مشکل دارند و گاهی این عکس‌ها به آن خوبی که می‌خواهند نمی‌شود.

برتراند بر فراز اسپانیا از خودش سلفی می‌گیرد

سلفی گیرهای حرفه ای بخوانند

اگر شما هم در زمره ی آن افرادی هستید که پیوسته در اندیشه ی سلفی گرفتن بوده و در واقع سلفی گیرهای حرفه ای هستید، بد نیست بدانید که این رفتار گونه ای از عقده ی روانی را نمود داده و به هیچ وجه روشی سالم و منطقی نیست.