برچسب: سموم کشاورزی

روش های تهیه کود آلی

ورود اورانیوم به خاک چه ارتباطی با کودهای کشاورزی دارد؟

 محققین دانشگاه نبراسکا، اخیراً آزمایش‌هایی انجام داده‌اند و تایید کرده‌اند که نیترات به عنوان ترکیبی که در کودهای کشاورزی و مدفوع حیوانات وجود دارد، می‌تواند انتقال اورانیوم موجود در زمین به آب‌های زیرزمینی را تسهیل کند.