برچسب: شیطان پرستی

نماد توییتر x

خود حروف و تمام نمادهای آن در پایه بخشی از هندسه مقدس هستند، اما از آنجایی که ما در یک دنیای وارونه زندگی می کنیم و توسط شیطان کنترل می شود، همه چیز وارونه شده است، و از زمان بابل و مصر باستان، حرف X در غیبت استفاده می شود.

چاکرا

شیطان پرستی و لوسیفریانیزم اثر لیزا رنی – اتحاد نور

بیشتر ما حس می کنیم که اخلاقیات و فرهنگ با سرعت فزاینده ای در حال فرسایش است. اما تنها معدودی متوجه هستند که پشت این موضوع طراحی عامدانه وجود دارد.

آیواس که توسط کرولی با زغال کشیده شده

آیواس کیست ؟ و رابطه آن با آلیستر کرولی پدر بزرگ جورج بوش

آلیستر ادوارد کرولی جستجوگر انگلیسی علوم خفیه، نویسنده ای پرکار، آزمایش کننده ی داروهای روان گردان، لذت جو، طرفدار پر و پا قرص کوهنوردی و شطرنج، انقلاب گر در زمینه ی مسائل جنسی و منتقد اجتماعی بود.