برچسب: علم اعداد

عدد شناسی

عدد ۵-۵-۵

تاریخ کد بیداری ۵-۵-۵ را نشان می دهد. ۵-۵- (۲ + ۲ + ۰ + ۱ = ۵)  از نظر تعداد فرشته ها ۵۵۵ بیانگر انرژی تغییر است.

عدد

دانش اعداد فرشتگان

۱۱۱- افکار خود را به دقت بازبینی کنیدو مطمئن شوید که تنها به آن چیزهایی که می خواهید فکر می کنید نه به آن چیزهایی که نمی خواهید. این توالی اعداد نشانه آن است

عدد شناسی

آیامی دانید علم الاعداد چیست و چه کاربردی دارد!؟

، وقایع بسیاری که درماورای درک بشراولیه قرار داشته‌اند، او را برآن داشتند تا برای بیان اندیشه‌ها و دریافت‌هایش نظامی ازعلائم گوناگون ابداع کند. این علائم که به «نماد» تبدیل شده‌اند

عدد

اعداد تکرار شونده

 این علم که از دیرباز مورد استفاده بسیاری از رازورزان، پیامبران و ستاره شناسان بوده به مطالعه اعداد، ارتعاشات آنها، تاثیرات و خصوصیات آنها می‌پردازد و برای شناسایی بهترین زمان برای تغییرات، تصمیمات و حرکت‌های بزرگ در زندگی به کار می‌رفته است. 

عدد شناسی

آیا عدد ۱۳ واقعاً نحس است؟

 شماره‌ها و اعداد در فرهنگ‌های مختلف از جمله ایران از دوران باستان به‌عنوان یکی از نشانه‌های مهم زندگی شناخته شده‌اند و در برخی موارد به‌عنوان عناصری باورپذیر در جامعه استفاده می‌شوند.

عدد

پیغام اعداد

این علائم نشان می دهد که افکار شما با مسیر معنوی و تأثیرات نجومی شما هماهنگ است.

عدد

مفهوم اعداد آینه ای

۰۰:۰۰ – آرزوی این لحظه ت برآورده میشه

۰۱:۰۱ – خبر خوب دریافت میکنی ،بهت فکر میکنه

عدد

اسرار ۱۱:۱۱

اگر به طور مداوم یک عدد خاص را در طول روز می بینید می تواند بدین معنا باشد که انرژی متعلق به ماهیتی والاتر و روحانی تر در حال برقراری ارتباط با شماست. قرار است پیامی به شما رسانده شود.

عدد شناسی

تاثیر علم اعداد بر زندگی

بسیاری از مردم برروی ارتعاشاتشون هیچ آگاهی ندارن و هیچ تلاشی هم برای مسلط شدن روی ارتعاشات گسیل شده از وجودشون نمی کنن و اجازه میدن که دیگران یا عوامل خارجی و گوناگون محتوی

عدد

عدد شناسی

? وقتی که این نشانه را می بینی، به این معنیه که یک رخدادی که زندگی‌ت رو تغییر می ده، بوقوع پیوسته.