برچسب: غده صنوبری

چشم سوم : کشف اسرار غده صنوبری

غده صنوبری، یک غده درون‌ریز کوچک در وسط مغز است که نقش مهمی در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی بدن دارد، از جمله تنظیم چرخه خواب و بیداری، خلق و خوی، و توسعه جنسی. همچنین، این غده به عنوان چشم سوم شناخته شده است به دلیل ارتباط آن با تجربه‌های معنوی و روحانی. 

دکتر میکیو کاکو

غده صنوبری و ۵ عملکرد مهم آن

غده صنوبری غده ای کوچک و نخودی شکل در مغز است. عملکرد آن به طور کامل درک نشده است. محققان می دانند که برخی از هورمون ها از جمله ملاتونین را تولید و تنظیم می کند.

۱۰راه برای رسوب زدایی از غده صنوبری که به گشودن چشم سوم کمک می کند

 چشم سوم یا آجنا چاکرا ، ششمین چاکرای اصلی در درون است. همان طور که جسم فیزیکی نیاز به نظافت و پاکسازی دارد، درون شما هم نیاز به پاکسازی و سم زدایی دارد. افکار و انرژی های منفی که

چشم سوم بدون شک واقعی است

چشم سوم بدون شک واقعی است ولی نمیتوان آن را کامل درک کرد یا بهتر است بگوییم هر کسی چشم سوم باز ندارد.

جیوه ی قرمز معجونی باستانی

جیوه ی قرمز معجونی باستانی

حتما اطلاع دارید که در خبر ها ذکر شده بود غرب برای ملک عبدالله عربستان ماده ای به نام جیوه ی قرمز گیاهی آورده است تا بلکه به ادامه ی