برچسب: فرازمینیان

فرازمینی ها

امپراتوری دراکو (Ciakahrr)

از سیگنوس تا پرسئوس و تا بازوی اریون، امپراتوری سیاکار (دراکو) بیش از ۵۰۰ دنیا را کلونیزه کرد و روی هزاران سیاره حضور دارد. سه جهان خانگی آنها شامل ثعبان (آلفا دراکونیس، مقر امپراتوری)، صافی (سیگما دراکونیس) و گریمیوم التانین (اپسیلون دراکونیس) است.

اتحاد نور

فرماندهی آشتار

فرماندهی آشتار بخش هوابرد «برادران/خواهران نور» است، که تحت مدیریت اجرایی فرمانده آشتار و هدایت معنوی لرد ساناندا است، فرمانده کل ما که بر روی زمین به نام مسیح شناخته شده است.

وقتی کتاب «سرنوشت» از راز فرازمینی ها می گوید!

کتاب سرنوشت نامیست که بر کتابی شگفت انگیز نهاده اند. این کتاب به این دلیل عجیب است که از فلز ساخته شده و به شیوه ای مهندسی شده است که امکان ساختش با توجه به قدمت کتاب برای انسان در آن زمان؛ غیر ممکن بوده.

تاریخچه یو فو ها  (ufo)

یوفو (UFO) علامت اختصاری (unknown flying objects) اشیای پرندۀ ناشناخته است که به بررسی پدیدۀ یوفوها، فرازمینیان، تمدن‌های میان کهکشانی، امکان تماس با سیارات دیگر یا مسافرت به آن‌ها یا سفر در ابعاد ناشناخته می‌پردازد.

دستکاری ژنتیکی

به دنبال DNA فرازمینی

آنطور که سیچین به ماجرا می نگرد، ژن بانویی که هزاران سال پیش مرده می تواند حاوی آثاری از ژن خدایان و نیمه خدایانی باشد که او از سال ۱۹۷۶ تا کنون پیرامونشان سخن وری نموده است.

رازمقبره یک فضانورد مایا

((آلبر تو رو س لو یی یر )) با ستان شناس مکزیکی ضمن کار های پژو هشی خو د درسالهای ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۲ در معبد موسو م به ((معبد کتیبه ها))در ((پا لنکه))مقبر های پیدا کرد

الواح سومری

آنوناکی ها، خدایان فرازمینی سومری ها؛ قسمت دوم

در مطلب قبل درباره آنوناکی ها و افسانه هایی که درباره آنها در الواح گلی متعلق به سومری ها نقل شده اند؛ توضیحاتی دادیم. گفته شده است که سومری ها که از قدیمی ترین تمدن های بین النحرین؛ بودند.