برچسب: فضا زمان

هندسه ی کیهان

هندسه ی کیهان

براساس نسبیت عام شکل فضا زمان را ماده و انرژی موجود در ان مشخص می کنند و فضا زمان در کنار اجرام بزرگ خم می شود.

آیا سفر در زمان ممکن است

توضیحی ساده راجع به فضا_زمان

یک تشت را پر از آب کنید و یک توپ پلاستیکی کوچک در ان بیاندازید ،قاعدتا توپ به اندازه ی جرم خودم کمی اب را خم میکند

صد سالگی نظریه نسبیت آینشتاین

این روزها جشن صد سالگی نظریه نسبیت عام آینشتاین است. فرضیه‌ای که مرزهای دانش بشری را برای همیشه دگرگون

سیاه چاله ها

دانلود کتاب سیاهچاله ها از مسعود خیام

در چند جمله کوتاه میتوان گفت، سیاهچاله ناحیه ای از فضاست که مقدار بسیار زیادی جرم در آن تمرکز یافته و هیچ شیئی نمی تواند از میدان جاذبه آن خارج شود.ا