برچسب: فعال کردن چشم سوم

متافیزیک

متافیزیک و چشم سوم

متافیزیک به تعبیر ابن‌سینا مجموعه‌ای از حکمت ماقبل‌الطبیعه و مابعد‌الطبیعه می‌باشد، همچنین ابعاد غیرفیزیکی و ماورائی انسان را نیز شامل می‌شود که با حواس پنج‌گانه قابل احساس نمی‌باشد ولی با حواس برتر می‌توان آن را ادراک کرد.

ورزشی برای چاکراها و فواید سوخ آسانا

چشم سوم یا چشم درون چیست؟روش های پاکسازی و نشانه های فعال شدن آن

چشم سوم در واقع عضو مربوط چاکرای ششم به نام آجنا چاکرا است که با غده ی پینه آل یا صنوبری ارتباط دارد. با تمرین یوگا و مدیتیشن و عبادت میتوان این چاکرا را پاکسازی و انرژی را به آن رساند که موجب

۱۰راه برای رسوب زدایی از غده صنوبری که به گشودن چشم سوم کمک می کند

 چشم سوم یا آجنا چاکرا ، ششمین چاکرای اصلی در درون است. همان طور که جسم فیزیکی نیاز به نظافت و پاکسازی دارد، درون شما هم نیاز به پاکسازی و سم زدایی دارد. افکار و انرژی های منفی که

رسیدن به خواسته ها با چشم سوم

همونطورکه میدونید چشم سوم(غده پینه آل)مثل یک ماهواره فرستنده و دستگاه گیرنده عمل میکنه،همونطوری که ما میتونیم قابلیت تله پاتی داشته باشیم ، یعنی با فکر کردن به کسی

یوگا

چگونه چشم سوم خود را باز کنیم؟

در تمرین‌های معنوی سنتی هند، چشم سوم نمادی از وضعیت بالاتری از آگاهی است که از طریق آن می‌توانید جهان را درک کنید.

چشم سوم افسانه است یا واقعیت دارد؟

چشم سوم از زمان‌های خیلی گذشته برای بسیاری از فرهنگ‌ها و قوم‌ها قابل احترام بوده است. برخی از بزرگان بر این باورند که چاکرایی با این نام در پیشانی انسان قرار دارد. این

کار کرد چشم سوم

هر یک از چاکراها از لحاظ فیزیکی و متافیزیکی با بخشهای مختلف و عملکردهای متفاوتی از وجود انسان در ارتباط هستند.

فعال کردن چشم سوم

به منظور فعال کردن چشم سوم باید فرکانسهای فرد را افزایش داد و اورا به ادراک و آگاهی بالاتر برد