برچسب: فناوری نانو

محققان دریافته اند که “فناوری نانو” ۱۶۰۰ سال پیش کشف شده است

به گفته دانشمندان ، فناوری نانو برای اولین بار تقریبا در ۱۷۰۰ سال پیش در روم باستان کشف شد و یکی از فن آوری های مدرن نیست که به جامعه پیچیده ما منتسب است