برچسب: قطب شمال

قطب جنوب

کشف منبع عظیم متان زیر یخ‌های قطب شمال

دانشمندان در تحقیقات گسترده و جدید خود در شمالگان، چشمه‌های آزادکننده متان را مشاهده کرده‌اند که توسط یک سیستم لوله‌کشی مخفی در زیر اکثر یخچال‌های قطی شمال تغذیه می‌شوند.

آب شدن یخ‌های قطبی و بالا آمدن سطح دریاها از عوارض تغییرات آب و هوایی است

قطب شمال در حال حرکت به سمت شرق است

مدت هاست که دانشمندان تغییر قطب های جغرافیایی زمین را مشاهده می کنند ، اما اخیراً قطب شمال با سرعت بیشتری شروع به حرکت کرده و علاوه بر این ، تغییر جهت داده و در حال حرکت به سمت شرق است.

وداع با قطب

آنها که نسبت به توان انسان برای تغییر اقلیم زمین تردید دارند، باید نگاهی به قطب شمال (شمالگان) بیاندازند و برخود بلرزند.