برچسب: لذت جنسي

دلیل شکست اغلب روابط عاشقانه چیست؟

اهمیت عشق بعد از ارتباط جنسی

هیچ جمله ای نمی تواند لذت نزدیکی و آمیزش را توصیف کند حتی این حقیقت که شخص می تواند به بالاترین لذت جسمی و احساساتی از راه دادن لذت به طرف مقابل نائل آید

ارگاسم در زنان

ارگاسم در زنان

ارگاسم به طور کلی در متون تخصصی به این صورت تعریف می شود،انقباض شدید ماهیچه ای در طی رابطه جنسی که به همراه تغییر در برخی علایم