برچسب: مغز انسان

تلاش دو شرکت بزرگ آمریکایی برای ساخت قوی‌ترین مغز

ایلان ماسک، رئیس کمپانی تسلا، و برایان جانسون، رئیس کمپانی کرنل، اعلام کرده‌اند که به زودی فناوری‌هایی برای بهبود عملکرد مغز انسان عرضه خواهند

مغز انسان همیشه یک «راه‌حل» دیگر دارد

نتایج یک تحقیق تازه روی مغز انسان و مکانیزم تصمیم‌گیری، نشان داده است که در ناخودآگاه ما همواره یک نقشه دوم وجود دارد که به تصمیم‌سازی‌ها یاری می‌رساند.

ﺁﯾﺎ ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﺳﺖ؟

ﺩﻧﯿﻞ ﺩﻧﺖ، ﻓﯿﻠﺴﻮﻑ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮﻡ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﻫﺎ ” ﺭﺑﺎﺕ ” ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻮﺭﻭﻥﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﻣﻐﺰﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ

انواع عشق در روانشناسی

روانشناسی عشق ممکن از مقداری پیچیده تر از آنچه باشد که شما تصور میکنید.