برچسب: مغز انسان

خنده در توسعه‌ی مغز چه نقشی دارد؟

 اندازه‌ی مغز انسان در حین فرگشت بزرگ‌تر شده است. بیشترین تغییر در بخشی از مغز به نام «نئوکورتکس» اتفاق افتاده است. این بخش مسئول صحبت کردن، تفکر و خواب دیدن است.

ظرفیت مغز انسان چند گیگا بایت است؟

دانشمندان به تازگی کشف کرده اند که ظرفیت مغز انسان ده برابر بیشتر از آن میزانی است که در گذشته تصور می شد. به گفته دانشمندان آمریکایی که ظرفیت ذخیره سازی سیناپس

آیا خودآگاهی انسان صرفا یک توهم است؟

دنیل دنت، فیلسوف و متخصص علوم شناختی می گوید که مغز انسان ماشینی متشکل از میلیاردها “روبات” کوچک است که همان نورون ها یا سلول های مغزی هستند. اما آیا مغز انسان واقعا یک اندام ویژه است؟

مغز انسان

ماشین ترجمه افکار به متن ساخته شد

محققان در جدیدترین دست آوردهایشان موفق به ساخت دستگاهی برای ترجمه و نوشتن افکار انسان شده اند. به گفته محققان دانشگاه کالیفرنیا این دستگاه قادر به تبدیل افکار به متن است!

مغز انسان

هیجانات خود را با ۲ نیمکره مغز کنترل کنید

باور کنید یا خیر، مسئول نوسان های احساس، مغز انسان است. نیمکره چپ مغز، مسئولیت تفکر منطقی و استدلال و زبان را دارد در حالی که نیمکره راست مسئول درک احساسات و ارتباطات غیر کلامی است.

تقویت حافظه

مغز انسان هم برنامه پشتیبان دارد

دانشمندان همواره  به دنبال راهی بودند تا بتوانند ربات هایی بسازند تا از نظر هوش و رفتار مانند انسان باشند. در این زمینه تحقیقات بسیاری تا کنون صورت گرفته؛ البته نمی توان منکر یافته ها

خاستگاه هوش انسان

تئوری‌ها‌ی بسیاری در مورد این‌که انسان به چه شکل هوش برتری را توسعه داده، مطرح شده اند؛ مواردی که حتی تا به دوران چارلز داروین بر می‌گردند.