برچسب: نژاد بیگانه

پلیدین

نژاد پلیدین در گذشته-حال و آینده

در افسانه های یونان پلیادنها به عنوان هفت دختر اطلس و پلیون(آلکونه،مروپه،الکترا،کلاینو،تایگتا،مایا و آسترو‌په) شناخته میشن.اطلس و پلیون دو ستاره همسایه هستند و در زبان یونان باستان پلیادن به معنای کبوتر هست.

پلیدین

پلیدین در گذشته حال و آینده

در افسانه های یونان پلیادنها به عنوان هفت دختر اطلس و پلیون(آلکونه،مروپه،الکترا،کلاینو،تایگتا،مایا و آسترو‌په) شناخته میشن.اطلس و پلیون دو ستاره همسایه هستند و در زبان یونان باستان پلیادن به معنای کبوتر هست.

پلیدین

نژاد پلیدین

فعال ترین متحدان بشریت هستند. انها در خوشه پروین و ستاره پلدین زندگی می کنند که چهارصد سال نوری با زمین فاصله دارند. نام مشتق آنها در زبان یونانی pelin به معنی بادبان می باشد.

لموریا و آتلانتیس

لموریا و آتلانتیس

بحث در مورد لموریا و آتلانتیس و نژادهای هوشمند روی زمین،چه همنوع انسان چه غیر از انسان که در یک چیز مشترک بودند، اونم توانایی خلاقیت و آینده نگری داشتند. خیلی ها هنوز واسشون

بیگانگان

بیگانگان: نژاد مویانتان کایفیک

انها حداقل با ۲ تن از رییس جمهورهای امریکایی و مقامات بالا رتبه روسی دیدار داشته اند !انها در ازای مبادله تکنولوژی پیشرفته خود ، اجازه برای ادم ربایی ازادنه را دریافت کردند .

یک ژنرال ارتش رومانی روبرویی با یک موجود بیگانه از نوع خزنده را توصیف نمود.

رپتایلین ها

موجودات بدون روح و بدون احساس که از انرژی منفی تغذیه می کنند.گونه آن ها به شکلی است که نمی توانند از خود انرژی مثبت بروز دهند.

بیگانگان: دوست

نژاد بیگانگان

از نظر ژنتیکی شبیه انسان زمینی هستند. قد بین ۱۵۰ تا ۱۶۵ سانتی متر پوست روشن و موهای روشن دارند.برخی از آنها توسط فضاییهای نوع گری Grey ربوده شده و به عنوان نمونه آزمایش یا خدمتکار استفاده می شوند.

بیگانگان : ناگا NAGAS

بیگانگان : ناگا NAGAS

مردم نژاد ناگا از گونه ی خزنده گان هستند و در سراسر دنیا حتی تا به امروز پرستش می شوند. مقر اصلی ناگا در هندوستان امروزی است جایی که سمبل ناگا مار کبری می باشد. در متون باستانی